• De Alimento-groep staat ten dienste van meer dan 4.400 bedrijven uit de voedingsindustrie. Het biedt deze bedrijven en hun 91.000 werknemers opleidingen, personeels- en organisatieadvies en financiële voordelen.

  • Wij willen huidige en toekomstige medewerkers in de textielindustrie stimuleren om levenslang te leren, zodat zij hun competenties en talenten ten volle ontwikkelen en inzetten. De textielbedrijven stimuleren we een leercultuur.
  • Wij promoten de textielindustrie via allerlei acties en we zetten de verschillende studie- en carrièremogelijkheden in het licht.
  • Wij volgen de evoluties in (textiel-)competenties en het onderwijs op de voet en onderhouden nauwe contacten met belangrijke spelers op de arbeidsmarkt. Zo kunnen we onze textielbedrijven bijstaan met raad en daad, en al hun vragen rond opleiding, veiligheid en de in- en uitstroom van medewerkers beantwoorden.
  • Wij helpen textielbedrijven om via werkbaar werk hun medewerkers met goesting aan het werk te houden.
 • PlastIQ organiseert opleidingen en trajecten met als doel competenties van de toekomstige en huidige werknemers in de kunststofsector te verstevigen en de instroom van geschoolde medewerkers in de kunststofindustrie te verzekeren.

  Kortom, de missie van PlastIQ is:

  • de competenties van werknemers in de kunststofsector te verstevigen
  • nieuwe medewerkers warm te maken voor een loopbaan in een kunststofbedrijf
  • het bouwen van bruggen tussen onderwijs en kunststofindustrie
 • Vele Oost-Vlaamse bedrijven zijn op zoek naar technische profielen. Daarom willen we het technisch onderwijs graag in de kijker zetten en steunt de Provincie het Techniekfestival. Jonge talenten uit onze technische scholen krijgen hier de kans om hun eindwerk te presenteren. Alle leerlingen uit het vijfde leerjaar kunnen kennismaken met de wondere wereld van de techniek. Zij ontdekken de STEM-projecten.  Ook ouders en leerkrachten vinden op het Techniekfestival een schat aan informatie over studiekeuze en arbeidsmarkt. Wij voorzien dan ook graag 20 extra DOE-boxen dit schooljaar voor de Oost-Vlaamse basisscholen.
  Kurt Moens, gedeputeerde met bevoegdheid onderwijs

  • Een Regionaal Technologisch Centrum (RTC) bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt.
  • Een RTC neemt een brugfunctie waar tussen onderwijs en het bedrijfsleven en creëert een netoverschrijdend en onderwijsinstellingsoverstijgend, neutraal samenwerkings- en overlegplatform en een dialoog tussen onderwijsinstellingen en onderwijspartners enerzijds en socio-economische actoren anderzijds.
  • De acties zijn gericht op het opbouwen van een duurzame en structurele relatie tussen onderwijsinstellingen en bedrijven.
  • Zo draagt een RTC bij aan technologische en technische competentieontwikkeling bij jongeren.
 • Het Onderwijscentrum Gent werkt mee aan het Techniekfestival omdat:

  • Talent een zeer belangrijke vestigingsfactor is voor bedrijven. De maakindustrie biedt heel veel jobs in Gent en we vinden het belangrijk dat die bedrijven de talenten vinden die zij nodig hebben.
  • Jongeren (en hun ouders) met talent voor techniek goed geïnformeerd worden zodat ze een positieve studiekeuze maken die bij hen past en die hen toekomstmogelijkheden biedt op de arbeidsmarkt.
  • Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven elkaar beter leren kennen, elkaar versterken en nieuwe samenwerkingen aangaan. Techniekfestival biedt hen een virtueel platform aan.
  • mtech+ is het loopbaanfonds van de sector metaal en technologie. Met meer dan 4000 bedrijven in Vlaanderen zijn we de grootste industriële sector. Dat is goed om maar liefst 130.000 mensen aan het werk te stellen. Samen werken we aan duurzame en kwaliteitsvolle loopbanen binnen de sector.
  • Je vindt ons terug in volgende deelsectoren: automotive, metaalbewerking, kunststoffen, machinebouw, elektrotechniek en elektronica. We zijn een hele diverse sector en dat zorgt voor een grote variatie aan jobmogelijkheden. Er is voor ieder wat wils! Via Techniekfestival willen we jongeren informeren en stimuleren om te kiezen voor techniek.
  • Techniekfestival is een initiatief ontstaan vanuit de voorloper uit de sector metaal en technologie “Boetiek Techniek” en RTC Oost-Vlaanderen “Technologica”. Samen werden we in 2019 “Techniekfestival”.
 • We helpen alle Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te ontwikkelen.

  • Als regisseur scheppen we het inspirerende netwerk daarvoor.
  • Als dienstverlener zetten we burgers aan om maximaal hun talenten en competenties te ontplooien.

  Het is onze missie om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers. 

 • Volta is de paritaire sectororganisatie ten dienste van bedrijven en werknemers uit het paritair subcomité 149.01. Volta wordt bestuurd door de sociale partners (federaties en vakbonden) die in de sector actief zijn.